Združenie Pre súčasnú operu

Name: 
Contemporary Opera Association
Kontakt: Ľubomír Burgr Prezident
Telefónne číslo: 421 (0) 905 306420

Združenie Pre súčasnú operu v Bratislave vzniklo v roku 2000 ako prejav nedostatku možností realizovať súčasné divadelno-hudobné, resp. operné tvary bez kompromisov, ktoré prináša spolupráca s veľkými opernými a divadelnými scénami. Doteraz realizovalo štyri operné premiéry pôvodných slovenských diel v celovečerných predstaveniach v decembri roku 2000 a 2001: „Smrť v kuchyni“ Ľubomíra Burgra, „Údel“ Martina Burlasa, „John King“ Daniela Mateja a „Posledný let“ Marka Piačeka. Okrem toho súbor uviedol štyri premiéry pôvodných divadelných hier. Premiéry sa stretli s veľmi dobrým ohlasom kritiky, pričom operné premiéry sú oficiálnou kritikou už tradične ignorované, čo je nielen odrazom tunajšej situácie, ale to aj uľahčuje kryštalizáciu tvorivých aktivít.

Share