Štátna opera, Banská Bystrica

Name: 
State Opera, Banská Bystrica
Kontakt: Mgr. Rudolf Hromada Riaditeľ
Telefónne číslo: 421 (0) 48 245 7105
Kontakt: Mgr. art. Marián Vach Umelecký šéf
Telefónne číslo: 421 (0) 48 245 7104
Kontakt: Mgr. art. Jozef Dolinský Umelecký šéf baletu
Telefónne číslo: 421 (0) 48 245 7101

Štátna Opera Banská Bystrica - logoProfesionálne operné teleso Štátnej opery v Banskej Bystrici vzniklo v roku 1959 ako súčasť zvolenského súboru Divadla Jozefa Tajovského ako typ putovného divadla. Od roku 1972 nesie štatút operného súboru. Prvým predstavením najmladšieho operného divadla na Slovensku bola opera Eva od J.B.Foerstera v dramaturgii prvého riaditeľa opery, Františka Rella pod dirigentskou taktovkou Jozefa Kendeho.

Najznámejší umelci, ktorí účinkovali s operným telesom Štátnej opery v Banskej Bystrici boli: Dagmar Rohová, Štefan Babjak, Jozef Konder, Milan Schenko, Andrej Bystran a Ladislav Longauer, neskôr František Caban, Ján Zemko, Jozef Hadraba, Božena Fresserová, Jarmila Vašicová, Božena Lenhardová, Mária Murgašová, Tatiana Brummerová, Alena Dvorská-Hodálová, Oľga Hromadová, Mária Tomanová and iní. Známe slovenské sopranistky Edita Gruberová a Ľubica Orgonášová takisto začali svoju umeleckú kariéru v opere v Banskej Bystrici.

Od svojho vzniku uvádzala štátna opera v Banskej Bystrici operety, muzikály a baletné predstavenia. Jej hlavným poslaním však vždy bolo uvádzať operné predstavenia.

Popri prezentácii známych titulov sa dramaturgia najmenšieho operného domu vždy zameriavala a stále zameriava na prezentáciu menej známych diel. Mnohé z týchto diel boli uvedené ako slovenské premiéry- Gounodov Rómeo a Júlia, Verdiho ranné diela Aroldo a Atilla, Pucciniho Edgar, La Rondine (Lastovička), Donizettiho Buffa, Viva La Mamma (Nech žije mama!), La Favorite (Favoritka), Belliniho I Puritani (Puritáni), I Capuleti e i Montecchi (Kapuletovci a Montekovci), Donizettiho Linda di Chamounix a Leoncavallovi Gli Zingari (Cigáni).

Šancu nedostali nielen nepovšimnuté diela, ale aj režiséri, ktorí nemali možnosť vtesnať sa do dramaturgie opery SND – Marián Chudovský a najmä Martin Bendik, ktorý spolupracoval s výnimočným scénografom Alešom Votavom. Kombinácia invenčnej dramaturgie pod vedením Branislava Krišku, moderný cit režisérov pre divadlo a úspešná kombinácia sólistov (Mária Tomanová, Gurgen Ovsepjan, Sergej Tolstov a iní), premenili operu v Banksej Bystrici na jednu z najzaujímavejších a najambicióznejších operných domov na Slovensku v deväťdesiatych rokoch. V čase, keď sa najúspešnejšie slovenské divadlá spoliehali na bezpečný repertoár, ktorý uspokojí davy, Banská Bystrica poskytla priestor originálnym slovenským dielam- Benešovmu dielu Skamenený, Cikkerovmu dielu Mister Scrooge ako aj Zeljenkovej Bátoryčke. Najcennejším dielom divadla, ako aj výnimočnou udalosťou v slovenskom opernom živote bola inscenácia originálnej verzie Krútňavy k výročiu Eugena Suchoňa (2008). Operný zbor naštudoval predstavenie pod vedením divadelného režiséra Romana Poláka a hlavného dirigenta Mariána Vacha v znení, ktoré sme mohli počuť iba jediný krát počas premiéry Krútňavy v Slovenskom národnom divadle v decembri roku 1949. Ďalšie reprízy opery už ovplyvnila cenzúra komunistického režimu. Obnovenie pôvodnej verzie opery Slovenským národným divadlom je dielom skladateľa Vladimíra Bokesa.

Štátna opera v Banskej Bystrici je hlavným organizátorom operného festivalu Zámocké hry zvolenské, jediného operného festivalu pod holým nebom s 30-ročnou tradíciou. Od jeho počiatku až dodnes ho režisérsky zastrešuje Jaroslav Blaho, známy slovenský scénograf a historik. Na festivale môžeme vidieť predstavenia Štátnej opery spestrené účasťou zahraničných interpretov. Festival sa koná každý rok koncom júna a začiatkom júla na nádvorí Zvolenského hradu už od roku 1979.

Počas obdobia komunizmu vystúpili na festivale znamenití umelci východného bloku a sólisti prestížnych divadiel ako napríklad Olivia Stapp, Alessandro Verduci, Mario Malagnini, Gabrielle Floresta, Paolo Gavanelli z Verónskej Arény. V deväťdesiatych rokoch sa festival dostal do ťažkostí, ktoré spôsobil nedostatok finančných prostriedkov a organizátorom sa už nepodarilo udržať nastavené štandardy. V súčasnosti sa festival nachádza v období stability, s dobre premyslenou dramaturgiou a orientáciou na hostí talianskeho a španielskeho pôvodu. Ročníky festivalu, na ktorých boli predvedené rané diela Verdiho (La battaglia di Legnano (Bitka pri Legnane), Alzira, I Lombardi (Lombarďania na prvej križiackej výprave), I masnadieri (Banditi)), ktoré prezentovali úžasní zahraniční umelci (Alberto Cupido, Francesca Scaini, Roberto Servile, Susanna Branchini, Dimitra Theodossiou, Riccardo Zanellato, Ignacio Encinas, Chiara Taigi), sa zaraďujú medzi tie najvydarenejšie.

Share