Film Journalists Club SSN, Bratislava

Name: 
Klub filmových novinárov SSN, Bratislava
Contact: Jana Opoldusová (f) President
Telephone: 421 (0) 908 968074
Contact: Štefan Vraštiak Secretary
Telephone: 421 (0) 910 995531
Address: 
Slovenský syndikát novinárov (SSN), Dom novinárov, Župné námestie 7, 815 68 Bratislava, Slovakia
Telephone: 
421 (0) 2 5443 5071
Fax: 
421 (0) 2 5443 2438