Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, oblastné reštaurátorské ateliéry Levoča

Name: 
Monuments Board of the Slovak Republic, Levoča Restoration Atelier
Kontakt: Ing. Ivan Tkáč Riaditeľ

Pamiatkový úrad SR - logoJedny z dvoch oblastných reštaurátorských ateliérov, ateliéry v Levoči patria pod správu Pamiatkového úradu SR a prebieha v nich výskum i reštauračné práce, ako štátna pomoc ohrozeným kultúrnym pamiatkam.

Zameriavajú sa na reštaurátorské práce v oblasti fresiek, malieb a plátien, kamennej architektúry a ozdobných prvkov, oltárov, farebných sôch a drevených predmetov. Zabezpečujú kópie, odliatky a presné zachytenie kultúrnych pamiatok a predmetov zo zbierok múzeí a galérií. Systematicky kontrolujú, analyzujú a vyhodnocujú reštaurátorskú prácu. Takisto sa zapájajú do publikačnej a výstavnej činnosti. Dávajú príležitosť študentom sekundárneho a terciárneho stupňa vzdelania, aby sa zúčastnili odbornej praxe zameranej na reštaurátorskú činnosť.

Share